Kontakt za Hrvatsku  

 

DABAKI AGRO d.o.o.

Johi  1/D, Bosiljevo 47251

            Tel.+047 811 272    Fax.+047 811 274 

Tel. 098 91 000 61

 E.mail - svornik.1868 @gmail.com