Drobilica Brixon BX42R

 
   
 

Drobilice Brixon BX 42R su naprednija verzija omiljenih drobilica Brixon BX 42s.

Konstrukcija BX42R je savršenija i naprednija. Glavni naglasak je postavljen na kvalitet, životni vek i udobno rukovanje.

 
Mehanizam sečenja se sastoji od diska za rezanja sa 4 noža koji se mogu brusiti sa obe strane od specijalnog čelika visoke tvrdoće. U poređenju sa ostalim drobilicama iste kategorije je primenjen jači rotor - 16 mm. Time je sprečeno savijanje i nepoželjne vibracije diska i prilikom većeg opterećenja. Element za brušenje – Kod drobilice BX42R smo element za brušenje za razliku od prethodnih tipova montirali vodoravno i to na donji deo cilindra za dodavanje. Ova inovacija znatno povećava efikasnost drobljenja i uklanja nepoželjno ispadanje sitnih grančica iz prostora za drobljenje.
 

Hidraulički krug - Hidraulička pumpa je dovoljno jaka, pogon preko grede rotora. Hidromotor pokreće valjak za dodavanje. Uljani rezervoar (15 l) sa ugrađenim filterom za ulje. Protočni ventil služi za regulaciju brzine okretanja valjka za dodavanje. Hidraulički razdelnik je bezbednosni element za zaustavljanje i promenu smera okretanja valjka za dodavanje