Grajfer - kliješta KL220

Od veljače 2013. godine, imamo  novi stroj u našoj ponudi, to su traktorska kliješta . Traktorski priključak za manipulaciju i vuču drva -  KL 220. To je čvrst i  praktičan stroj  koji se može u mnogome olakšati rad u šumi i na vanjskom skladištu .Sa ovim priključkom možete jednostavno manipulirati drvom bez napuštanja sjedala vozača. Dva hidraulična sklopa  znatno pojednostavljuju rad i značajno povećavaju  komfor i praktičnost za operatera. Rad sa strojem  je lako, brzo i jednostavno . Stroj za tegljenje drveta grajfer  model  KL 220  je dizajniran za veče  i teže traktore.

Prvi hidraulični cilindar usmjerava  u stranu, a  drugi  cilindar kontrolira čeljust. Podizanje od tla je moguće ,toliko u visinu  koliko i dizanje traktorske hidraulike .

Orijentacijska cijena u Hrvatskoj

1.150,- Euro sa PDV om

Dabaki KL220

/album/hr-fotogalerie-priblizovac-dreva-kl220/hr-kl-220-13-jpg1/ /album/hr-fotogalerie-priblizovac-dreva-kl220/hr-kl-220-1-jpg1/ /album/hr-fotogalerie-priblizovac-dreva-kl220/hr-kl-220-2-jpg1/ /album/hr-fotogalerie-priblizovac-dreva-kl220/hr-kl-220-3-jpg1/ /album/hr-fotogalerie-priblizovac-dreva-kl220/hr-kl-220-4-jpg1/ /album/hr-fotogalerie-priblizovac-dreva-kl220/hr-kl-220-5-jpg1/ /album/hr-fotogalerie-priblizovac-dreva-kl220/hr-kl-220-6-jpg1/ /album/hr-fotogalerie-priblizovac-dreva-kl220/hr-kl-220-7-jpg1/ /album/hr-fotogalerie-priblizovac-dreva-kl220/hr-kl-220-8-jpg1/ /album/hr-fotogalerie-priblizovac-dreva-kl220/hr-kl-220-9-jpg1/ /album/hr-fotogalerie-priblizovac-dreva-kl220/hr-kl-220-10-jpg1/ /album/hr-fotogalerie-priblizovac-dreva-kl220/hr-kl-220-11-jpg1/