Livade i pašnjaci

(U cijeni svih malčeru je uklujčan kardan!!! )
 

horizontalno rotacija noža                         vertikalna rotacija noža

 

 

   Horizontalni malčer + disk                        Vertikalni malčer + disk           

 

         

                                         DM kosalica                                    DRM kosalica