Dvoukolové traktory Merlin

Univerzální nosič nářadí Merlin
 
 
Univerzální nosiče nářadí Merlin jsou nabízany ve dvou základních typech-  Merlin MF 360 a Merlin MF 380/400
Adaptéry a příslušenství pro oba typy je rozdílné a nelze je vzájemně zaměňovat.
Příslušenství pro Merlin MF380/400 je shodné s příslušenstvím pro Gulliver BT 330 a lze je vzájemně zaměňovat.
 
   
Merlin MF 360                                       Merlin MF 380/400