Cepač za drva WX

U 2016 godini nabavili smo cepačem serije WX. U njihovoj izradi naglasak je bio na robusnosti mašine, kvalitetnom radu, kao i na bezbednosti za poslužioca na mašini. Cepači su priključeni na 3 tačke traktora a za pogon cepača koristi se hidraulični krug sa traktora
WX cepači su proizvedeni u tri varijante prema mestu cepanja:.
WX 310 - Horizontalni
WX 350 - Vertikalni
WX 380 - univerzalni, Horizontalni ili Vertikalni
Model WX 310 WX 350 WX 380
Prečnik hidraul. cilindar 10,5 cm 10,5 cm 13,5 cm
Radna dužina cilindara 64 cm 64 cm 64 cm
Tlačna snaga 21 - 30 Ton 21 - 30 Ton 21 - 30 Ton
Lokacija cilindara horizontalna vertikalna horizontalna + vertikalna
Vrijeme ciklusa 7 sek. 7 sek. 7 sek.
Těžina 120 kg 140 kg 260 kg
Orijentacijska cena u Srbiji
sa PDV-om (Euro)
760,- 790,- 960,-

 

Cepač za drva Dabaki WX

/album/cepac-za-drva-dabaki-wx/cepac-za-drva-dabaki-wx-310-1-jpg/ /album/cepac-za-drva-dabaki-wx/cepac-za-drva-dabaki-wx-310-2-jpg/ /album/cepac-za-drva-dabaki-wx/cepac-za-drva-dabaki-wx-310-3-jpg/ /album/cepac-za-drva-dabaki-wx/cepac-za-drva-dabaki-wx-310-4-jpg/ /album/cepac-za-drva-dabaki-wx/cepac-za-drva-dabaki-wx-310-5-jpg/ /album/cepac-za-drva-dabaki-wx/cepac-za-drva-dabaki-wx-310-6-jpg/