Grajfer - klešta KL 220

Od februara 2013. godine, imamo novi mašina u našoj ponudi, to su traktorska klešta. Traktorski priključak za manipulaciju i vuču drva - KL 220. To je čvrst i praktičan mašina koji se može u mnogome olakšati rad u šumi i na spoljašnjem skladištu .Sa ovim priključkom možete lako manipulisati drvetom bez napuštanja sedišta vozača. Dva hidraulična sklopa znatno olakšavaju rad i značajno povećavaju komfor i udobnost za operatera. Rad sa mašinom je lako, brzo i jednostavno. Mašina za tegljenje drveta grajfer model KL 220 je dizajniran za veče i teže traktore.

Prvi hidraulični cilindar usmerava u stranu, a drugi cilindar kontroliše čeljust. Podizanje od tla je moguće, toliko u visinu koliko i dizanje traktorske hidraulike.

Grajfer - klešta KL 220

/album/sr-fotogalerie-priblizovac-dreva-kl220/sr-kl-220-13-jpg1/ /album/sr-fotogalerie-priblizovac-dreva-kl220/sr-kl-220-1-jpg1/ /album/sr-fotogalerie-priblizovac-dreva-kl220/sr-kl-220-2-jpg1/ /album/sr-fotogalerie-priblizovac-dreva-kl220/sr-kl-220-3-jpg1/ /album/sr-fotogalerie-priblizovac-dreva-kl220/sr-kl-220-4-jpg1/ /album/sr-fotogalerie-priblizovac-dreva-kl220/sr-kl-220-5-jpg1/