Bušilica (H)HDG - L

Traktorska bušilica Dabaki HDG je pogodna za bušenje u svih tipovima tla. Ovo je naprimer idealno kada gradimo ograde, sadimo drveče ,...
Nudimo dve vrstve bušilice u zemlju - HDG i HHDG

 

HDG                                                           HHDG

Možete kupiti obe vrstve bušilice sa velikim menjačom L50 ili sa malim menjačom L30

L50                                                L30

Preporučujemo koriščenje bušilice samo sa vetšog menjačom L50. L30 je pogodan samo za burgije za mali prečnik.

 

 

Za oba tipa bušilice mogu se kupiti burgije sa različnima prečnikama.

 

      

 

 

 

Sve bušilice prodajemo sa kardanom.

 

 

Bušilica Dabaki (H) HDG

/album/busilica-dabaki-h-hdg/busilica-za-zemlju-dabaki-hdg-16-jpg/ /album/busilica-dabaki-h-hdg/busilica-za-zemlju-dabaki-hdg-21-jpg/ /album/busilica-dabaki-h-hdg/busilica-za-zemlju-dabaki-hdg-23-jpg/ /album/busilica-dabaki-h-hdg/busilica-za-zemlju-dabaki-hdg-25-jpg/ /album/busilica-dabaki-h-hdg/busilica-za-zemlju-dabaki-hdg-27-jpg/ /album/busilica-dabaki-h-hdg/busilica-za-zemlju-dabaki-hdg-29-jpg/