Livada i pašnjak

    

Horizontalna rotacije lopatice          Vertikalne rotacije lopatice

 
Horizontalni tarup + disk                               Vertikalni tarup + disk
 

 

 

 

  Rotaciona kosacica DM -  bubanj                            Rotaciona kosačica