Tarup F.US H + UFO

Praktični set za zahtevne kupce

Novo u 2020. godini – iz fabrike Mateng.

Praktičan sklop koji se sastoji od kombinacije čekićnog uređaja za malčiranje i bočnog diska za malčiranje.

 

Osnovni deo čitavog sklopa čine pouzdani malčeri F.US/M sa bočnim hidrauličnim pomeranjem. Neophodan je za pravilno funkcionisanje sklopa za malčiranje.  Značajno poboljšava upravljivost.

 

 

Malčer je opremljen T-čekićima od gvožđa i liva.  Malčer može da bude naknadno opremljen Y-noževima po želji.

Visinu možete da podesite pomoću bočnih vođica.

 
 

Bočni ljuljajući disk pogonjen je zatvorenim hidrauličnim krugom.  

Hidraulična pumpa dovoljnog kapaciteta je direktno pogonjena preko prenosnika malčera.

 

 

 

Rezervoar za ulje zapremina 25 litara hidraličnog ulja montiran je na šasiji malčera.

 Filtar hidrauličkog ulja je smešten unutar rezervoara - na povratnom crevu.

 
 
 

Da bi sistem funkcionisao pouzdano i u vrućim danima, hidraulički krug je opremljen hladnjakom ulja i električnim ventilatorom.

Temperatura ulja meri se pomoću termometra na rezervoaru za ulje.

 
 

Disk za malčiranje pogonjen je pouzdanim hidromotorom visoke snage.

Hidraulički motor zaštićen je od preopterećenja petljom za preopterećenje i dodatnim hidrauličkim crevom koje u slučaju preopterećenja vraća ulje nazad u rezervoar.

 

Pomoću sistema odstojnih vijaka možete da podesite visinu i nagib diska za malčiranje.

Podesiti možete i nagib diska

 
 
 

Novi, jedinstveni hidraulički sistem obezbeđuje nagibanje diska za malčiranje u prostor iza kućišta malčera.

Ako malčer naiđe na prepreku, čelična šipka aktivira hidraulički ventil. Ovaj ventil otvara protok ulja u klipnjaču koja naginje disk.

Šipka reaguje i pri relativno niskom pritisku. Zahvaljujući tome ne dolazi do oštećenja prepreke. Niskog drveća, vinove loze....

 

Okretni zaštitni disk štiti od oštećenja dva slobodno učvršćena noža za malčiranje.

 

 

 

Fotogalerie: Tarup F.US H + UFO

/album/fotogalerie-tarup-f-us-h-ufo/mulcovac-s-diskem-f-us-m-140h-ufo-3-jpg/ /album/fotogalerie-tarup-f-us-h-ufo/mulcovac-s-diskem-f-us-m-140h-ufo-5-jpg/ /album/fotogalerie-tarup-f-us-h-ufo/mulcovac-s-diskem-f-us-m-140h-ufo-6-jpg/ /album/fotogalerie-tarup-f-us-h-ufo/mulcovac-s-diskem-f-us-m-140h-ufo-7-jpg/ /album/fotogalerie-tarup-f-us-h-ufo/mulcovac-s-diskem-f-us-m-140h-ufo-8-jpg/ /album/fotogalerie-tarup-f-us-h-ufo/mulcovac-s-diskem-f-us-m-140h-ufo-9-jpg/