Tarup F.US/J (H)

Od sezone 2016 smo u saradnji sa fabrikom Matenga pripremili novi tip tarupa pod nazivom - F.US/J poboljšane serije. To je teška, robusna kosilica sa radnom širinom od 185, 205 i 225 cm. Ona ima široki spektar tehničkih i dizajnerskih poboljšanja u radu, kako bi se povećala iskorišćenost mašine. Tarup F.US/ J dolazi sa okvirom od masivnog gvožđa, sa bočnim hidrauličnim pomakom.
 
 
Možda najznačajnija inovacija i novost u odnosu na druge tarupom su lopatice- oštrice uklopljene u zadnji poklopac. Oštrice dodatno usitne biljne ostatke od (obrezavanja voćaka, maslina, vinove loze, ..) koje se nalaze po tlu. U poređenju sa standardnim usitnjavanje je tako omogućeno - poboljšano dodatno usitnjavanje .Po potrebi možete oštrice skinuti sa mašine i nastaviti sa radom u standardnoj verziji tarupa.

Tarup, malčer Dabaki F.US/J (H)

/album/tarup-dabaki-f-us-j-h/mulcovac-flail-mower-malcer-tarup-dabaki-f-1-jpg3/ /album/tarup-dabaki-f-us-j-h/mulcovac-flail-mower-malcer-tarup-dabaki-f-3-jpg3/ /album/tarup-dabaki-f-us-j-h/mulcovac-flail-mower-malcer-tarup-dabaki-f-4-jpg3/ /album/tarup-dabaki-f-us-j-h/mulcovac-flail-mower-malcer-tarup-dabaki-f-5-jpg3/ /album/tarup-dabaki-f-us-j-h/mulcovac-flail-mower-malcer-tarup-dabaki-f-6-jpg3/ /album/tarup-dabaki-f-us-j-h/mulcovac-flail-mower-malcer-tarup-dabaki-f-7-jpg3/