Tarup Menasor GKH

Od ljeta 2018. godine smo uključili u ponudi novu seriju tarupa pod nazivom  - Menasor GKH. Tarupi Menasor GKH rade  na istom principu kao ostale tarupi. Prijenos snage iz reduktora  na glavnu osovinu osiguravaju  četiri remene (Menasor GKH 240 - 5 remene) . Stroj je opremljen T-čekića 1400 grama. 

 

 

Tarup se kopča na traktor standardno 3 točke . U usporedbi sa drugim malčerima iz naše ponude , malčer GK ima stražnja vrata na ovaranje . Vrata omogučavaju uslijed velike količine usitnjenog materijala , da ga stroj lakše izbaci .Sa otvorenim vratima postižete veću brzinu rada .

 

Ovaj model malčera imamo u ponudi u širinama  od 180, 200, 220, 240 cm.

Dabaki Menasor GK (H)

/album/dabaki-menasor-gk-h/malcer-dabaki-gk-1-jpg1/ /album/dabaki-menasor-gk-h/malcer-dabaki-gk-2-jpg1/ /album/dabaki-menasor-gk-h/malcer-dabaki-gk-3-jpg1/ /album/dabaki-menasor-gk-h/malcer-dabaki-gk-4-jpg1/ /album/dabaki-menasor-gk-h/malcer-dabaki-gk-5-jpg1/ /album/dabaki-menasor-gk-h/malcer-dabaki-gk-6-jpg1/ /album/dabaki-menasor-gk-h/malcer-dabaki-gk-7-jpg1/ /album/dabaki-menasor-gk-h/malcer-dabaki-gk-8-jpg1/ /album/dabaki-menasor-gk-h/malcer-dabaki-gk-9-jpg1/