Tarup Mefuzor - MFZ

Predstavljamo novu ponudu

 

Tarup je za voćare,ratare,vinogradare i za ostale korisnike

 

Za sezonu 2018 pripremili smo novi tip tarupa-DABAKI  MEFUZOR MFZ

Jedinstvena konstrukcija malčera omogućava pouzdan rad u svim granama poljoprivrede.

 Nova konstrukcija tarupa  Mefuzor -MFZ omogućava veću svestranost upotrebe same mašine.To je standardni čekićni malčer koji je inoviran sa nekoliko novih elemenata:

Bočni hidraulični pomak  -je specijalno dizajniran za veći raspon - do 50 cm. Ova inovacija zadovoljiće vaše zahteve ,kada ga budete upotrebljavali na neravnim i skučenim terenima.

Zadnji poklopac za otvaranje -je potpuna novina.Sa delimičnim otvaranjem zadnjeg poklopca moguće je povećavati brzinu kretanja.Mulč nije previše sitan,i na taj način ne opterećuje traktor i zbog toga zahtevi za traktorsku snagu su znatno niži,samim tim tarup radi lakše.Ova prednost tarupa dolazi posebno do izražaja kada se koristi u nenormalno gustim kulturama ,ili ako  snaga traktora nije u srazmeru sa radnom širinom  tarupa.

Zadnja sečiva -koja se mogu skidati,je mogućnost koju će posebno ceniti voćari i vinogradari.Na standardnim malčerima čekići rade oko 10 cm iznad nivoa zemlje.Oni kao takvi pouzdano kose ,ali ne mogu da unište -izdrobe biljne ostatke(sitne  i tanke grane naročito u vinogradima) koji leže zaostali na tlu.Zadnja sečiva Mefuzora rade kao grabulje ,gurajući bljne ostatke(sitne grane ) ispred njih i tako nagomilanu biljnu masu čekići tarupa sa lakoćom izdrobe.Sečiva su podesiva po visini ,postavljaju se odmah iznad tla i sa lakoćom se  mogu odstanjivati.

 

Robusni "T" čekići posebnog oblikaTarup Mefuzor je takođe konstruisan i  za drobljenje tvrdih i jakih ostataka biljne mase.Zbog toga je opremljen specijalnim ,ojačanim "T" čekićima jedinstvenog oblika."T" čekiće je moguće koristiti i u normalnom radu tarupa.

 

    

Tarup Dabaki Mefuzor - MFZ

/album/tarup-dabaki-mefuzor-mfz/mulcovac-flail-mower-tarup-malcer-dabaki-mfz-180-1-jpg1/ /album/tarup-dabaki-mefuzor-mfz/mulcovac-flail-mower-tarup-malcer-dabaki-mfz-180-2-jpg1/ /album/tarup-dabaki-mefuzor-mfz/mulcovac-flail-mower-tarup-malcer-dabaki-mfz-180-3-jpg1/ /album/tarup-dabaki-mefuzor-mfz/mulcovac-flail-mower-tarup-malcer-dabaki-mfz-180-4-jpg1/ /album/tarup-dabaki-mefuzor-mfz/mulcovac-flail-mower-tarup-malcer-dabaki-mfz-180-5-jpg1/ /album/tarup-dabaki-mefuzor-mfz/mulcovac-flail-mower-tarup-malcer-dabaki-mfz-180-6-jpg1/